counter on myspace
Kdo smo « Etažna lastnina. Sestava pogodb po naročilu. Vpis v zemljiško knjigo. Zemljiška knjiga, Geodetske storitve

Družba Mlinar in Slovenc d.o.o. oziroma Božidar Slovenc, s.p. je pooblaščeni izvajalec geodetskih storitev z večletnimi izkušnjami. Njihov moto je profesionalnost.

Storitve, katere nudi so:

evidentiranje zemljišča pod stavbo

izdelava etažnega načrta nove gradnje

izdelava etažnega načrta obstoječih stavb

evidentiranje sprememb stavb

parcelacija

ureditev mej

izravnava mej

sprememba v vrsti rabe  in kulture

geodetski načrt za potrebe projektiranja

geodetski načrt za uporabno dovoljenje

zakoličbe


Komentiraj