counter on myspace
Vpisovanje oznak iz zemljiškega katastra in katastra stavb v ZK dovolila « Etažna lastnina. Sestava pogodb po naročilu. Vpis v zemljiško knjigo. Zemljiška knjiga, Geodetske storitve

zemljiški kataster:

zemljiška parcela z oznako 100/1 v katastrski občini 9999 Zgornji Kašelj                   (ID znak: parcela 9999 100/1)

kataster stavb: (etažna lastnina)

posamezni del stavbe z oznako 1 v stavbi 50 v katastrski občini 9999 Zgornji Kašelj              (ID znak: del stavbe 9999-50-1)

Značke: ,

Komentiraj