counter on myspace
izbris stavbne pravice « Etažna lastnina. Sestava pogodb po naročilu. Vpis v zemljiško knjigo. Zemljiška knjiga, Geodetske storitve

Stavbna pravica je omejena stvarna pravica na tuji nepremičnini (zemljišču), ki daje njenemu imetniku pravico, da ima na, nad ali pod tujim zemljiščem zgrajen objekt oziroma da na tujem zemljišču, nad ali pod njim zgradi objekt. Stavbna pravica je pravica njenega imetnika (pravne ali fizične osebe). Lastninska pravica na zemljišču ostane lastniku, kar vključuje tudi […]

Preberite celoten članek: Stavbna pravica