counter on myspace
zemljiški kataster « Etažna lastnina. Sestava pogodb po naročilu. Vpis v zemljiško knjigo. Zemljiška knjiga, Geodetske storitve

Upravni postopek evidentiranja zemljišča pod stavbo se uvede na zahtevo lastnika zemljišča, imetnika stavbne pravice ali investitorja gradnje. Če na zemljišču stoji večstanovanjska stavba, lahko zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo vloži tudi lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe. S strani Geodetske uprave pooblaščeni geodet naredi elaborat za […]

Preberite celoten članek: Korak za korakom do vpisa etažne lastnine